Pokora - jedno słowo, wiele znaczeń

 

W trakcie terapii uzależnienia słowo pokora odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Czasami można wręcz odnieść wrażenie, że bez stania się osobą pokorną w każdym aspekcie swojego życia nie można trzeźwieć. Ale co słowo pokora oznacza i skąd się wywodzi? Wg słownika języka polskiego wyraz ten oznacza świadomość własnej niedoskonałości. Pojęcie pokorywywodzi się z greckich pism chrześcijańskich i oznacza osiągnięcie specjalnego stan umysłu, charakteryzującego się uniżonością w stosunku do woli Boga. Hebrajski wyraz hitrappés, tłumaczony na „upokórz się”, dosłownie znaczy „podepcz się”. Przeciwieństwem pokory jest pycha, czyli wywyższanie się. 

Słowo pokora wiąże się z etyką postępowania i dobrem. Łatwo pracuje się z kimś kto jest pokorny. Znacznie trudniej  samemu stać się pokornym. W zdrowieniu z uzależnienia pokorę najprościej zrozumieć jako świadomość własnej niedoskonałości (bezsilności?) wobec alkoholu, narkotyku lub/i nałogowych czynności (hazardu, seksu, gier komputerowych itp.). Po prostu nie mogę się napić lub sięgnąć po narkotyk, ponieważ mój organizm jest na niego uczulony. Można więc przyjąć, że pokora w trzeźwieniu oznacza również postawę uniżoności wobec samego siebie. 

Uzależnienie to stan wiecznego skoncentrowania się na samym sobie i na robieniu co się chce, a nie realizowaniu własnych potrzeb. Ćwiczenie pokory dobrze jest zacząć od zmiany postawy wobec siebie samego. “Nie możesz podzielić się czymś czego sam jeszcze nie masz” - mówią Anonimowi Alkoholicy. Trudno jest więc być pokornym wobec innych, jeśli ma się się problemy z przyjęciem  swoich własnych ograniczeń z pokorą.  

Pokora nie oznacza jednak przyzwolenia na poniżające traktowanie i wieczne kajanie się przed innymi. Czasami trudno się połapać w tym co jest przejawem pokory, a co dawaniem przyzwolenia na złe traktowanie. Nie jest łatwo nauczyć się stawiania granicy między pokorą a wiecznym przepraszaniem za wszystko. Dlatego po zakończeniu terapii uzależnienia warto uczestniczyć w różnego typu warsztatach rozwoju osobistego i zajęciach psychoedukacyjnych ukierunkowanych między innymi na poprawę umiejętności komunikacji interpersonalnej.