Kiedy wpadasz w nałóg - fazy uzależnienia od narkotyków

 

Nie każdy kontakt z narkotykiem jest od razu uzależnieniem, ale każdy może do niego doprowadzić. Jakie są fazy uzależnienia od narkotyków? Jak rozpoznać, czy bliska osoba lub dziecko jest już uzależnione od narkotyków, czy dopiero eksperymentuje ze środkami odurzającymi? Zanim dojdzie do uzależnienia, z każdego etapu można się jeszcze wycofać, niestety często dzieje się na odwrót.

 

Faza I – Inicjacja

 

To pierwszy etap kontaktu z narkotykami. O inicjacji mówimy już w sytuacji pierwszego użycia substancji odurzającej. Przyczyną sięgnięcia po narkotyki najczęściej jest próba ucieczki od problemów lub po prostu przeżycia czegoś przyjemnego. W przypadku młodych ludzi inicjacja odbywa się także pod wpływem rówieśników, chęci zaimponowania kolegom lub naśladowania  starszego rodzeństwa czy muzycznych idoli.

 

II – Faza eksperymentalna

 

W fazie drugiej rozpoczyna się proces eksperymentowania. Osoba podchodzi do narkotyków z zainteresowaniem. Chętnie sprawdza, w jaki sposób działają poszczególne substancje oraz jak reaguje na dany narkotyk. Motorem napędzającym działanie w tej fazie jest ciekawość i chęć poznawania narkotyków, nawet mimo świadomości ich negatywnego wpływu na organizm człowieka.

 

III – Faza używania i nadużywania narkotyków

 

Przychodzi taki moment, kiedy coraz trudniej ukryć przed otoczeniem fakt używania substancji odurzających. Narkotyki pojawiają się w życiu coraz częściej i w coraz większych ilościach, przynosząc negatywne konsekwencje. Osoba zażywająca narkotyki przestaje radzić sobie z obowiązkami w pracy czy szkole, pojawiają się problemy w relacjach rodzinnych. Według niektórych specjalistów w przypadku tzw. narkotyków twardych w ogóle nie powinno mówić się o fazie używania, a jedynie o nadużywaniu.

 

IV – Faza uzależnienia od narkotyków

 

W tej fazie przyjmowanie narkotyku odbywa się poza kontrolą. Osoba używająca substancji odurzających odczuwa przymus ich przyjmowania. Przyjemność odczuwana z używania narkotyków zastępowana jest przez próbę uniknięcia tzw. objawów abstynencyjnych. Zwiększają się dawki przyjmowanych narkotyków, a brak ich przyjęcia prowadzi do dotkliwych dolegliwości fizycznych i psychicznych. Cokolwiek poza narkotykiem przestaje się liczyć.

 

 

Na etapie uzależnienia konieczna jest pomoc terapeuty i specjalistyczne leczenie uzależnienia od narkotyków.