Jak zmniejszyć ryzyko w seksie po alkoholu i narkotykach?

 

Tematyka zdrowia intymnego u osób uzależnionych i ich partnerów rzadko poruszana jest przy okazji terapii uzależnień innych niż samo uzależnienie od  seksu. Szkoda, że tak się dzieje. Czynne uzależnienie sprzyja bowiem podejmowaniu ryzykownych zachowań seksualnych. Po zaprzestaniu przyjmowania substancji odurzających dobrze byłoby się przebadać w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową. 

            Dużo się mówi na temat programów redukcji szkód związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu czy przyjmowaniem narkotyków. W przypadku ryzykownych zachowań seksualnych również można zmniejszać ryzyko infekcji, szczególnie w przypadku infekcji wirusem HIV. 

            W przypadku narażenia się na kontakt z materiałem zakaźnym (np. nasieniem mężczyzny mogącego być nosicielem wirusa HIV) można wdrożyć specjalne postępowanie lecznicze. Nazywa się ono poekspozycyjną profilaktyką zakażenia HIV (Post-exposure Prophylaxis – PEP). Polega ona na przyjmowaniu przez 28 kolejnych dni leków antyretrowirusowych, czyli zwalczających wirusa HIV. Niemniej jednak, aby PEP była skuteczna, leczenie należy bezwzględnie wdrożyć w ciągu 48 godzin po ekspozycji, ale nie dłużej niż w 72 godziny. Szybki dostęp leczenia jest więc kluczowy. W tabeli poniżej przedstawiono poniżej:

 

lp.

nazwa placówki i adres

numer telefonu:

1

Uniwersytecki Szpital Kliniczny

ul. Żurawia 14, 15 – 540 Białystok

85 74-09-557 – lekarz dyżurny

85 74-09-477 – dyżurka pielęgniarek

2

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno – Zakaźny im. T. Browicza

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

52 32-55-607

3

Szpital Specjalistyczny

ul. Zjednoczenia 10, 41 – 500 Chorzów

32 34-63-619 – poradnia 8.00 – 17.00

32 34-63-642, 643 – lekarz dyżurni

4

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy

ul. Smoluchowskiego 18, 80 – 214 Gdańsk

58 341-40-41

58 341-55-47

 

5

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych

 ul. Śniadeckich 5, 31 – 531 Kraków

12 42-47-356 – do 14.00 (ul. Śniadeckich 16)

12 42-47-346 – lekarz dyżurny

6

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

ul. Biernackiego 9, 20-089 Lublin

81 740-42-75 – dyżurka pielęgniarek

81 740-25-78 – gabinet lekarski

Tylko dzieci

7

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

81 534-94-16 – izba przyjęć

8

Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. Z o.o.

ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut

17 224-02-92 – dyżurka lekarska

17 224-02-40

9

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Wł. Biegańskiego

ul. Kniaziewicza 1/5, 91 – 347 Łódź

42 251-62-36 – izba przyjęć

42 251-61-36 – lekarz dyżurny

10

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie SA

ul. Wł. Jagiełły 1, 14-100 Ostróda

89 646-06-22 – dyżurka pielęgniarek

89 646-06-47 – gabinet lekarski

11

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski  im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ

ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

61 87-39-295 – punkt konsultacyjny oddziału zakaźnego

61 87-39-368 – lekarz dyżurny

61 87-39-375 – dyżurka pielęgniarek

12

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera UM im. Karola Marcinkowskiego

ul. Szpitalna 27 /33, 65 – 572 Poznań

61 84-91-318

Tylko dzieci

13

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

 ul. Arkońska 4, 71 – 455 Szczecin

91 813-93-42 – do godz. 18.00

91 813-94-40 – izba przyjęć oddziału zakaźnego

14

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera

Szpital Obserwacyjno – Zakaźny

ul. Krasińskiego 4/4a, 87-100 Toruń

56 679-55-47 – Izba przyjęć

15

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny

ul. Wolska 37, 01 – 201 Warszawa

22 33-55-261

22 33-55-265

22 33-55-330

16

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego

ul. Koszarowa 5, 51 – 149 Wrocław

Budynek A2

71 39-57-520 – izba przyjęć

 

71 39-57-501 – poradnia

·           pn. 11.00 – 16.40

·           wt. 8.30 – 12.40

·           śr. 10.00 – 12.00

·           czw. 8.00 – 15.00

·           pt. 8.00 – 12.00

17

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu 

ul. Chałubińskiego 2-2a, 50 – 368 Wrocław

71 770-31-55 – 8.00 – 20.00

71 770-31-58 – 8.00 – 20.00

Tylko dzieci

18

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ

Poradnia Profilaktyczno – Lecznicza

ul. Wszystkich Świętych 2, 50-136 Wrocław

Brak dyżuru całodobowego, w godzinach pracy Poradni: 71 356-07-80

19

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.

 ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

68 32-96-200 – centrala

20

Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o.

ul. Kośnego 53, 45-372 Opole

Oddział Chorób Zakaźnych

77 44-33-044

Źródło: https://aids.gov.pl/co_robic/687/

 

Oprócz PEP medycyna ma również do zaoferowania działania nazwane przedekspozycyjną profilaktyką zakażenia wirusem HIV (ang. Pre-exposure Prophylaxis – PrEP). Polega to na codziennym przyjmowaniu jednej tabletki, zawierającej kombinację dwóch leków antyretrowirusowych tj. tenofowir i emtrycytabinę. Należy jednak pamiętać, że PrEP nie eliminuje możliwości infekcji, ale jedynie (lub aż) wydatnie zmniejsza możliwość zakażenia się wirusem HIV. PrEP nie chroni przed infekcją innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. 

PEP i PrEP są szeroko reklamowane w społeczności mężczyzn uprawiających seks z innymi mężczyznami. Stosowanie PrEP i PEP u osób uzależnionych od seksu może być ciekawą propozycją kliniczną, ukierunkowaną na redukcję szkód zdrowotnych, do czasu ustabilizowania aktywności seksualnej. Czas pokaże czy terapeuci uzależnień zaczną informować swoich uzależnionych klientów o możliwości skorzystania z w/w technik profilaktycznych.