Ubezwłasnowolnienie osoby nadużywającej alkoholu jest możliwe. Osobę uzależnioną można ubezwłasnowolnić całkowicie lub częściowo. W przypadku uzależnionych od alkoholu sąd najczęściej stosuje ubezwłasnowolnienie częściowe, które pozwala ubezwłasnowolnionemu na przykład na:

- podjęcie pracy

- rozporządzanie własnymi zarobkami

To, czy osoba zostanie ubezwłasnowolniona częściowo czy całkowicie i jakie prawa będzie miała po tym ubezwłasnowolnieniu zależy od sądu.

Co trzeba zrobić, by ubezwłasnowolnić alkoholika?

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do sądu okręgowego przypisanego do osoby uzależnionej. Do złożenia wniosku są uprawnieni:

- krewny w linii prostej

- współmałżonek

- przedstawiciel ustawowy

Następnie zostaje powołany biegły, który wydaje w całej sprawie opinie. Sąd na jej podstawie może, ale nie musi orzec ubezwłasnowolnienia.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie można dołączyć również do wystawionego wcześniej skierowania na przymusowe leczenie odwykowe.

Sąd ma również prawo ustanowić kuratora lub doradcę tymczasowego w czasie postępowania. Jeśli sąd zadecyduje o ubezwłasnowolnieniu, przesyła postanowienie do sądu rejonowego, który z kolei ustanawia opiekuna prawnego lub kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej. Istnieje również możliwość wysłania tej osoby na przymusową terapię odwykową.

Koszty sądowe ustanowienia ubezwłasnowolnienia nie są wysokie, dlatego jeśli jest taka konieczność, warto o nie wystąpić.