Uzależnienie jest ogromnym obciążeniem dla osoby chorej, działającym destrukcyjnie na wiele sfer życia. Niemniej jednak, w ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost osób uzależnionych od co najmniej dwóch substancji lub zachowań , które wzajemnie się uzupełniają i działają w szerokim zakresie.

Co to jest uzależnienie krzyżowe?

Tego rodzaju sytuacje nazywa się uzależnieniami krzyżowymi lub współistniejącymi. W przypadku choroby alkoholowej łączy się ona najczęściej z lekami psychoaktywnymi z grupy benzodiazepin. Leki te mają działanie nasenne, uspokajające oraz antylękowe. Przy rozwijającym się alkoholizmie i związanymi z nim trudnościami sięganie po leki staje się antidotum łagodzącym nieprzyjemne skutki picia. Istotnie – następuje chwilowa poprawa samopoczucia, lecz mechanizm uzależnienia zaczyna działać o wiele szybciej i z większą siłą. Oczywiście współistnienie uzależnień nie obejmuje wyłącznie połączenia alkoholu z lekami, jest jedynie jednym z wielu przykładów. Co istotne uzależnienie krzyżowe nie zawsze łączy ze sobą dwie psychoaktywne substancje. Może przybierać formę złożoną np. uzależnienie od narkotyków i hazardu (uzależnienie behawioralne).

Niełatwe leczenie

Specjaliści wskazują, że leczenie uzależnień krzyżowych jest o wiele bardziej skomplikowane. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że tego rodzaju uzależnienia coraz częściej dotykają młodych ludzi, którzy w ten sposób starają się poradzić sobie z codziennym stresem. Łączone są więc dopalacze czy narkotyki z alkoholem, hazard z seksoholizmem, czy zakupoholizm z alkoholizmem. Bardzo często problem dotyka osoby, które w przeszłości z powodzeniem przeszły terapię odwykową dotyczącą jednego uzależnienia. Z tego względu wielowymiarowe leczenie terapeutyczne wymaga zaangażowania i zdwojonego nakładu pracy.