Blog dotyczący uzależnień

Pokorze TAK, upokorzeniu NIE

W terapii uzależnień słowo „pokora” zrobiło niesamowitą karierę. Pacjenci powtarzają za terapeutami, że muszą być pokorni; że zapicia biorą się między innymi z braku pokory wobec alkoholu itp. Co to znaczy jednak to słowo? Autorzy Wikipedii podają, „że pokora jest cnotą moralną, polegającą na uznaniu swojej własnej ograniczoności, unikaniu chwalenia się swoimi dokonaniami i nie wywyższaniu się ponad innych. (…) Prawdziwej pokorze mają towarzyszyć takie znaki jak radość, pokój, cichość i moc”. W jaki sposób opis cech człowieka pokornego ma się przekładać na trzeźwienie, pokorne trzeźwienie?

Skutki picia alkoholu jako problem dietetyczny

Pisałem kiedyś że w chorobie alkoholowej nie chodzi o ilość ani o częstość picia alkoholu. Dlatego z problemem alkoholowym nie zgłasza się do dietetyka tylko do terapeuty uzależnień. Niemniej jednak uzależnienie od alkoholu nieuchronnie pociąga za sobą problemy dietetyczne. Wynika to z tego w jaki sposób alkohol wpływa na układ pokarmowy i przyswajanie substancji odżywczych.

Kiedy on przysięga, a ona nie wierzy

Nie od dziś wiadomo, że nadmierne picie alkoholu przez długi okres czasu wiąże się ze szkodami zdrowotnymi. Niemniej jednak nawet jednorazowe spożycie alkoholu w większych ilościach powoduje zmiany biochemiczne w organizmie człowieka.

O objawach uzależnienia od alkoholu

Pisałem kiedyś o objawach zwiastunowych uzależnienia oraz o stopniowym rozwoju uzależnienia. Z lektury tych wpisów na blogu można odnieść wrażenie, że nie ma ściśle określonych objawów uzależnienia od alkoholu. Tak jednak nie jest. W Europie, w tym także w Polsce, profesjonaliści zajmujący się uzależnieniami diagnozują uzależnienie od alkoholu na podatnie kryteriów diagnostycznych opisanych w Międzynarodowym Systemie Klasyfikacji Chorób ICD10. O uzależnieniu od alkoholu można mówić jeżeli w przeciągu ostatnich 12 miesięcy wystąpiły przynajmniej 3 spośród 6 poniższych objawów:

Stawanie się osobą uzależnioną

We wspólnocie Anonimowych Alkoholików oraz środowisku terapeutów istnieje powiedzenie, które mówi, że „z kiszonego ogórka nie da zrobić się świeżego”. Hasła tego używa się głównie w kontekście możliwości powrotu do umiarkowanego i kontrolowanego picia przez osobę uzależnioną od alkoholu. Nie chcę wdawać się teraz w dyskusję na temat możliwości całkowitego wyzdrowienia z uzależnienia. Teraz bardziej interesuje mnie sam moment stawania się kiszonym ogórkiem, czyli od którego momentu można mówić o uzależnieniu.

Dwie nogi motywacji

Pacjenci często deklarują, że do trzeźwienia potrzebna jest silna wola. Niepowodzenia w utrzymaniu abstynencji tłumaczą sobie właśnie brakiem silnej woli. Terapeuci uzależnień są jednak bardziej sceptyczni co do konieczności posiadania czegoś takiego jak silna wola. Specjaliści wierzą, że w utrzymaniu abstynencji pomaga stosowanie się do zaleceń dla trzeźwiejących alkoholików. Dodatkowo kluczową rolę ma odgrywać wewnętrzna motywacja do trzeźwienia. Przeciwstawia się jej motywację zewnętrzną, jakby gorszą siostrę tej wewnętrznej.

Czy to już alkoholizm, a może jeszcze nie?

Pytanie od kiedy można mówić o uzależnieniu od alkoholu spędza sen z oczu niejednej osobie. Wydawać by się mogło, że o uzależnieniu mówimy wtedy kiedy ktoś pije dużo i często. Gdyby jednak w alkoholizmie chodziło tylko o ilość i częstość spożywanego alkoholu to nadmierne spożywanie alkoholu można by leczyć u dietetyka. Tak jednak nie jest.

Heminevrin – cudowny lek na alkoholizm czy nowa używka

Znaczna część pacjentów naszego ośrodka zgłasza się do nas z problemem przewlekłego używania leku o nazwie heminevrin. U większości z nich można postawić diagnozę uzależnienia od tego specyfiku. To co jeszcze łączy naszych klientów uzależnionych od heminevrinu to podobna historia rozwoju choroby. Najczęściej nasi klienci po raz pierwszy zetknęli się z tym lekiem w trakcie wizyty u lekarza w przychodni.

Oferta:

Masz pytania? Napisz chętnie na nie odpowiemy

Nasi specjaliści są do twojej dyspozycji. Odpowiadamy w ciągu 24 godzin.


Czytaj więcej >>
Zadzwoń : 666-030-505