Rozważania przyrodniczo - odwykowe

Ile drzew to już las? A ile piw dziennie to alkoholizm?

Czym kierować się przy wyborze grupy pracującej na programie 12 Kroków?

Program 12 Kroków Anonimowych Alkoholików okazał się być bardzo pomocny w psychoterapii uzależnień. Niemniej jednak program ten nie jest systemem terapeutycznym ani nie stanowi konkurencji wobec profesjonalnych form terapii uzależnień.

Nowa, stara twarz narkomanii

Nikt chyba nie kwestionuje tego, że uzależnienie jest chorobą bardzo demokratyczną. Każdy kto przyjmuje substancje psychoaktywne, choćby nawet od czasu do czasu, może się od nich uzależnić. Wykształcenie, wysokość zarobków czy pozycja społeczna nie chronią, ale też nie sprzyjają uzależnieniu.

Trzy legaty zdrowienia z AA (Anonimowi Alokoholicy)

W Wielkiej Księdze, kluczowej książce Anonimowych Alkoholików, opisano ambicje każdego AA w następujący sposób: „Prawdziwym naszym celem jest przygotowanie się do jak najlepszego służenia Bogu i stanie się użytecznym dla ludzi”. Cytat ten może być zaskakujący, ponieważ nie ma w nim nic o alkoholu, ani o abstynencji.

Internetowa lekomania

Wydawać by się mogło, że osoby uzależnione od leków znacząco różnią się od ludzi stosujących dopalacze. Lekomanii mają tendencję do przesadnego dbania o swoje zdrowie i kondycję psychiczną. Przynajmniej na początku szukają kontaktu z lekarzem, aby przepisał im leki na mniej lub bardziej poważne schorzenia.